Tuesday, October 5, 2010

KERTAS KERJA SIRI 1: MENEGAKKAN PERJUANGAN “Memenangi Pilihanraya Menerusi Persiapan Tarbiah”KERTAS KERJA SIRI 1: MENEGAKKAN PERJUANGAN

“Memenangi Pilihanraya Menerusi Persiapan Tarbiah”

Ustaz Abu Bakar bin Chik

Pendahuluan

Islam adalah agama yang dibawa oleh semua para anbiya’ dan mursalin, maka begitulah kedudukan Islam selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW tetap berada dalam kesempurnaan. Al Quran sebagai mukjizat yang penuh dengan lautan ilmu dan makrifat di dalalamnya. Para ulama’ yang menjadi pewaris nabi befrtangjawab untuk;

1. Memimpin dan memandu masyarakat manusia mengikut ajaran Islam.

2. Menyampaikan dan meratakan Agama (Addin) keseluruh alam bagi menjamin kesejahteraan sejagat.

3. Menyelesaikan kekusutan umat dengan membuat penyelesaian secara Islam


Lebih setengah abad PAS melalui jalan dan liku-liku perjuangan dengan penuh keyakinan, tabah dan istiqamah, selaras dengan firman Allah swt yang bermaksud

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapitempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. (surah at taubah: 42)

Hari ini PAS berdepan dengan isu-isu yang akan menguji kematangan dan kebijaksanaan;

1. Tindakan terbaik PAS untuk diterima sebagai parti Islam yang membela hak Melayu.

2. Peluang bersama bukan Melayu dilihat lebih cerah untuk memenangkan PAS berbanding dengan peluang bersama Melayu.

3. Relevensi kepimpinan ulama.


Kewajipan Menegakkan Perjuangan

Perjuangan atau Jihad ialah menara ketinggian Islam. Sabda Rasulullah SAW (jihad) ialah mercu ketinggian Islam). Orang-orang yang berjuang bekerja keras dalam;

1. Membangun kekuatan menentang ancaman terhadap Islam

2. Menyampaikan ajaran Islam tanpa gentar dan takut

3. Bermuajahah salmiyyah secara politik untuk membangunkan sisten Islam dalam pelbagai bidang kehidupan kehidupan

4. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar

5. Membina kehidupan Islam untuk diri, keluarga, masyarakat, Negara dan dunia.


Kewajipan Mengukuhkan Tanzim

1. Mengukuhkan organisasi parti

2. Memperkasakan kepimpinan

3. Memperkasakan pengurusan

4. Memperkasakan gerak kerja


Kewajipan Memakmurkan Kehidupan (al Tamkin)

1. Pembangunan peribadi dan keluarga Islam

2. Membangunkan dan memakmurkan qaryah

3. Membangunkan dan memakmurkan Negara

4. Membangunkan ummah


Dalil-dalil Syarak Yang Membenarkan PAS Menyertai Pilihanraya

Asas penyertaan PAS dalam pilihan raya ialah sebagai suatu usaha mencapai tahap memerintah Negara atau negeri-negeri di Malaysia. Usaha ini sepatutnya dilakukan dalam tiga bentuk gerakan iaitu politik, dakwah dan tarbiah. Gabungan ketiga-tiga inilah yang melayakkan PAS menyertai pilihanraya.

1. Dasar pemesyuaratan; dala usaha ini PAS berusaha mendapat kuasa pemerintahan melalui sokonhan majority pengundi.

2. Penubuhan Jamaah muslimin di Malaysia; masyarakat digerakkan untuk menjadi ahli PAS. Peyertaan ini merupakan kewajipan berdasarkan firman Allah swt;

(Surah Al-ma-idah ayat 55 dan 56)

Sabda Rasulullah SAW

“Hendaklah kamu menyertai Jamah Islamdan pimpinan mereka” (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Menolak kemudharatan; tanpa penyertaan dalam pilihan raya penentenangan terhadap kemungkaran di Malaysia menjadi lemah. Sabda Rasulullah SAW

“sesiapa yang melihat sesuatu kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangan, dan jika sekiranya tidak mampu mengubah dengan tangannya, hendaklah ia mengubah dengan lidahnya dan jika sekiranya tidak mampu dengan lidahnya hendaklah ia benci di dalam hatinya (benci) slemah-lemah iman” (hadith riwayat Muslim, at Tirmizi)

4. Menerima kepentingan piliharaya untuk mendapat maslahah. PAS menyertai pilihanraya untuk mendapatkan kuasa dan kepimpimnan Islam dalam konteks demokrasi berparlimen raja berpelembagaan. PAS mengambil peranan dengan mendaftar bagi menentang parti sekular dan perkauman Umno, MCA dan MIC.

5. Keharusan dalam dharurat;Pada ketika ini keperluan adanya parti Islam adalah 'dharuri'. Kita mengatakan lagi bahawa darurah ini diambil sekadarnya dalam keadaan kita melaksanakan dakwah dan gerakan Islam ataupun roh dakwah dan gerakan Islam itu lebih besar lagi dalam PAS.

6. Memakai peraturan bagi mendapat perlindungan;Gerakan-gerakan Islam mengambil manfaat dari sistem dan peraturan yang ada sebagai salahsatu medan menegakkan sebuah pemerintahan Islam. Didalam sistem jahiliah ada undang-undang yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat termasuk Saidina Abu Bakar apabila mengambil peraturan 'himayah dan jiwar'. Amalan ini menjadi kebanggaan masyarakat jahiliah apabila seseorang yang kuat dapat memberi perlindungan di bawah pengaruhnya. Maka PAS menambil kesempatan didalam demokrasi untuk menyampaikan dakwah, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.

7. Dasar menegakkan keadilan; dimana pakatan PAS dan keADILan adalah atas dasar menegakkan keadilan. Rasulullah SAW bersabda; " Sesungguhnya saya menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an satu pakatan yang amat aku suka kepadanya seperti sayang kepada seekor unta merah (barang yang beharga)" (hadith riwayat Ibnu Ishak)


No comments:

Post a Comment